How To Get Here

 
Bus Eireann is the national bus company and operates coaches through Ireland including Dublin – Donegal
Phone: 00353 (0) 1 8366111
 
Direct coach services to Donegal are available from Belfast,  Glasgow,  Dublin,  Galway and Sligo, with the following private coach operators:
 
 • John McGinley Coach Travel (Dublin – Donegal Daily)
  Website: www.johnmcginley.com
  Falcarragh, Co. Donegal
  Phone: 00353 (0) 74 9135201

 • Collins Coaches (Glasgow – Donegal)
  Website: www.collinscoaches.com
  Falcarragh, Co. Donegal
  Phone: 00353 (0) 74 9135412 / 65158

 • Feda O’Donnell Coaches (Galway – Letterkenny Co. Donegal)
  Ranafest, Annagry, Co. Donegal
  Website: www.fedaodonnell.com
  Phone: 00353 (0) 74 9548114
  Email: busfeda@eircom.net
 
Airports
Fly to Dublin, Belfast International Airport, Belfast City Airport, City of Derry Airport or Donegal Airport
 
Check on the links below for your flights and connections to Donegal:
 

Liên Hệ

Địa chỉ

John's Ireland & Walking Ireland
'Clunarra'
Letterbarrow P.O.
Donegal Town
Co. Donegal
Rep. of Ireland

Điện Thoại

+353 86 605 9220

Email

info@walkingireland.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 605 9220

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách