Bluestack Mountains Guided Walks

(Full Day - Graded: Moderate)
Accommodation pick-up and transport to Bluestack Mountains.
 
A guided walk along a section of the Bluestack Way.  Bringing you into the heart of the Bluestack Mountains with views over the magnificent Lough Eske and westwards over St. John’s Point and the Atlantic Ocean.  This walk is a road & track walk.    (Walking time 4.5 hours approx.)
 
On completion of the walk your guide will return you to your accommodation.  
 
This package included a mountainous walk (Graded: Moderate).  
 
Appropriate clothing is required.  Pack-lunch is NOT included.
 
Tours available from March 1st to November 30th.  
 
NOTE: Advance booking is essential.
 
The tour cost below is based on 3 participants therefore the cost is as follows:
  • 1 participants Euro 180
  • 2 participants Euro 90 per person
  • 3 participants Euro 60 per person
Price varies per group size.
 
For More Details email info@walkingireland.ie

Liên Hệ

Địa chỉ

John's Ireland & Walking Ireland
'Clunarra'
Letterbarrow P.O.
Donegal Town
Co. Donegal
Rep. of Ireland

Điện Thoại

+353 86 605 9220

Email

info@walkingireland.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 605 9220

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách