Walks From Walking Ireland

 
 

Donegal Town Walking Tour

A 1.5-hour leisurely walking tour around Historical Donegal Town (English Speaking). Learn about the history of Donegal Town from the year 1474, when the O’Donnell Family built the Castle, right up to the present day.
 

Bluestack Mountains Guided Walks

A guided walk along a section of the Bluestack Way. Bringing you into the heart of the Bluestack Mountains with views over the magnificent Lough Eske and westwards over St. John’s Point and the Atlantic Ocean. This walk is a road & track walk. (Walking time 4.5 hours approx.)
 

Slieve League Guided Walks

A guided walk along the ancient Pilgrim’s path to the summit at 595Mts above sea level. Crossing the famous ‘One Man’s Pass’ on the way. On completion of the walk your guide will transport you to the popular viewing point at Bunglas to see the cliffs from another angle and view the famous ‘Giant’s Table & Chair’ and afterwards, treat you to a beverage of your choice before returning you to your accommodation.
 

Errigal Guided Walk

A guided walk along the popular path to the summit at 751Mts above sea level. Enjoying views over the ‘Poison Glen’, Lough Altan’ Tory Island and northwest Donegal along the way. On completion of the walk your guide will transport you back to your accommodation via the Irish Speaking area of Donegal and, treat you to a beverage of your choice along the way.

Liên Hệ

Địa chỉ

John's Ireland & Walking Ireland
'Clunarra'
Letterbarrow P.O.
Donegal Town
Co. Donegal
Rep. of Ireland

Điện Thoại

+353 86 605 9220

Email

info@walkingireland.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 86 605 9220

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách